Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai

 

Paskaitų konspektai:

1 paskaita. Paprastųjų diferencialinių lygčių sistemų pradinio uždavinio skaitiniai sprendimo metodai pdf
2 paskaita. Skaitinių algoritmų konvergavimo analizė pdf
3 paskaita. Daugiažingsnių skirtumų metodų stabilumas pdf
4 paskaita. Standžiosios PDL sistemos pdf
5 paskaita. Baigtinių tūrių metodas pdf
6 paskaita. Baigtinių skirtumų schemų konvergavimas pdf
7 paskaita. Galiorkino metodas pdf
8 paskaita. Galiorkino metodo konvergavimo analizė pdf
9 paskaita. Matematinės fizikos uždavinių skaitiniai sprendimo metodai pdf
10 paskaita. Hiperbolinio tipo diskrečiųjų algoritmų stabilumas pdf
11 paskaita. Ekonomiški nestacionarių uždavinių sprendimo metodai pdf
12 paskaita. Daugiatinklis metodas pdf

 

 

Kursinio darbo temos pdf

Laboratorinių darbų temos

1 laboratorinis darbas
2 laboratorinis darbas