TECHNOMATEMATIKOS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS RENGIMO GRUPĖS IR VYKDYTOJŲ SUSITIKIMAS

 

(išleidus 5 bakalaurų laidas)

 

 

2012 m. lapkričio 12 d. technomatematikos bakalauro studijų programos rengimo grupė kartu su programos vykdytojais surengė susitikimą, skirtą programos aptarimui. Nors programos priežiūros grupė nuolatos analizuoja ir vertina studijų eigą, peržiūri programą, esant būtinybei, siūlo programos keitimus, prižiųri programos tinklalapį (http://www.techmat.vgtu.lt/) ir socialinį tinklapį (http://www.facebook.com/pages/Technomatematika/174310625932263?v=wall/), toks susitikimas buvo tikrai reikalingas. Pirmiausia mums patiems: kad suprastume šiandieninę situaciją ir šio laikmečio iššūkius mums, mūsų programai, mūsų studentams.

 

 

Susitikimo pradžioje programos vadovas prof. R. Čiegis įvardijo svarbiausius momentus, susijusius su programos vykdymu. Jis pabrėžė, kad matematikos studijų programos sąlyginai gali būti skirstomos į teorinės arba praktinės krypties programas. Technomatematikos programa jau kūrimo metu buvo orientuota į praktinę kryptį, tačiau šios krypties nuostatų kai kada nepavyksta išlaikyti ir tada sustiprėja teorinės krypties poveikis, t. y. kai kurie programos dalykai tampa labiau akademiniai – teoriniai. Nepaisant posūkio į daugiau teorinę kryptį, turėtume likti prie ankstesniųjų ketinimų – trijų dalykų sandūroje sukurtos programos orientacijos į taikymus. Juk ir partneriai – Medžiagų atsparumo, Teorinės mechanikos, Fizikos katedros – pasirinkti neatsitiktinai.

 

 

Kurti tokią programą – iššūkis. Tokios programos vykdymui reikia kritinės profesionalių matematikų masės ir kritinės aplinkos – stiprių inžinerijos ir informatikos specialistų kolektyvų. VGTU yra tinkama vieta gyvuoti tokiai programai, nes šiuo metu Europoje matematikos krypties lyderiai yra būtent technikos universitetai. Tačiau mūsų universitete trūksta didesnio technomatematikos programos palaikymo, todėl labiau tenka bendrauti su kitais šalies ir užsienio universitetais. Kita vertus, vis dažniau girdime, kad atsigaunančios Europos problema gali būti matematikos specialistų stygius. Todėl technomatematikos programa turėtų būti svarbi.

 

 

Matematikoje svarbu vadovaujantis loginėmis taisyklėmis analizuoti abstrakčius objektus, kurti virtualius modelius. Labai svarbus ryšys tarp pagrindų ir vėliau studijuojamų dalykų. Tokia grandinėlė negali būti laisvai komponuojama ar keičiama. Svarbu ką ir kaip mes dėstome, nes tai sąlygoja tolesnes studijas. Technomatematikos studentų momentines žinias (egzaminų sesijos metu) vertinti yra sudėtinga. Čia vertinimas turėtų būti labiau nukreiptas į visumą. To neatspindi sesijos egzaminų vertinimas, nes matematikoje žinių susiformavimas į bendrą matematinį kompleksą reikalauja apibrėžto „subrendimo“ laiko. Sunki užduotis tenka dėstytojui, kuris dėsto bazinius dalykus: jis turi įtikinti studentus, kad šių žinių reikės vėliau. Ir studentai sako, kad reikia tam tikro laiko, kad paaiškėtų įgytų žinių reikalingumas.

 

 

Nors bakalauro studijų programoje nėra didelis dėmesys skiriamas matematikos mokslo naujovių pateikimui, studijuojamos istorijos tėkmėje sukauptos žinios, bet ir čia svarbus dėstytojo autoritetas, jo erudicija. Todėl katedroje nuolatos rengiami seminarai, skirti dėstytojų kvalifikacijos kėlimui. Programos dalykus dėsto dėstytojai, aktyviai dirbantys mokslinį darbą, profesionalai. Studijuodami programą studentai nejaučia atskirumo tarp skirtingų katedrų dėstomų dalykų, nes jie visi susijungia į darnią visumą. Paskaitose studentas turi pamatyti kaip atsiranda, išvedamos naujos žinios. Juk studento pagrindinis uždavinys suprasti ir mokėti išsivesti būtinas formules, jas panaudoti kituose studijų proceso etapuose (studijuojant kitus dalykus, rengiant kursinius projektus, rašant baigiamąjį darbą ir pan.), praktinėje veikloje. Tradicinės paskaitos neturi atmainos. Jos nebūtinai turi vykti su kreida rankose. Sąmoningas naudojimasis matematiniais programų paketais turi daug įtakos supratimui.

 

 

Bet mes nestovime vietoje, nuolatos peržiūrime programą. Kad norime keistis, rodo ir neseniai parengta galimybių studija, ir specializacijų atnaujinimas. Ir šis susitikimas – diskusija – situacijos įvertinimas – būtinas žingsnis, kad galėtume judėti į priekį.

 

 

Vėliau vykusioje diskusijoje prof. R. Belevičius išsakė mintį, kad galbūt vertėtų dar labiau sustiprinti informatikos dalykų bloką, nes absolventai randa savo vietą ir informacinių technologijų srityje. Doc. K. Vislavičius svarstė, kad studentai galbūt negauna kritinės masės inžinerinių žinių, kad susidomėtų inžinerija, kad pažintų patį objektą, su kuriuo vėliau tenka dirbti virtualiai. Prof. P. Miškinis pasigedo dėstytojų skatinimo. Juk naujų modulių rengimas, naujų kursų skaitymas reikalauja labai daug laiko ir didelio pasirengimo. Kita vertus, technomatematikos studijų programos dalykų dėstymas visiems dėstytojams yra didelis intelektualinis ir profesinis iššūkis, leidžiantis jiems tobulėti kaip profesionalams ir jausti tos veiklos teikiamą džiaugsmą.