TECHNOMATEMATIKOS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS RENGĖJŲ, VYKDYTOJŲ IR STUDENTŲ SUSITIKIMO MINTYS

 

(išleidus 5 bakalaurų laidas)

 

 

Š. m. gruodžio 13 d. įvyko technomatematikos bakalauro studijų programos rengėjų ir vykdytojų susitikimas su šios programos I – IV kursų studentais. Susitikime dalyvavo aktyviausi visų kursų studentai ir Matematinio modeliavimo, Teorinės mechanikos, Medžiagų atsparumo, Matematinės statistikos katedrų dėstytojai, dirbantys technomatematikos programoje.

 

 

Susitikimą pradėjęs Matematinio modeliavimo katedros vedėjas prof. R. Čiegis pabrėžė, kad kartu su partneriais vykdoma programa nėra statiška. Norėdami keistis, turime įvertinti esamą situaciją. Kadangi programos rengėjų ir vykdytojų tikslas – garantuoti kokybę, tai ypač svarbus ryšys su studentija. Mes norime žinoti, kaip programą mato studentai? Kuo jie patenkinti? Ką siūlo keisti?

 

 

Prasidėjusioje diskusijoje IV kurso studentas Andrius išsakė problemą, kuri aktuali pirmojo kurso studentams, kai pradėjus studijas nėra aišku, kas Tu toks? Kuo save matai ateityje? Nėra aiškus ir tas ryšys tarp informatikos, matematikos ir inžinerijos. Bendras vaizdas pradeda ryškėti tik trečiajame ar ketvirtajame kursuose. Gal reikėtų kokio įvado į studijas ar pan.?

 

 

Kitas svarbus momentas: bendrauniversitetinių programos dalykų vieta ir svarba programoje. Gal dėl netinkamo dėstymo, gal dėl kitų priežasčių, vadybos, ekonomikos ir filosofijos studijos Andriaus nuomone buvo bevertės. Jos nesuteikė tos informacijos, kurios buvo laukta. Juk paskaitose norisi gauti tai, ko pats negali susirasti, ko gali nepastebėti studijuodamas savarankiškai. Andriaus nuomonei pritarė ir II kurso studentas, kuris taip pat nusivylė filosofijos kursu.

 

 

Ar reikia humanitarinių dalykų programoje? Ar jų pakanka? – klausė prof. R. Čiegis.

 

Andriaus (IV k.) nuomone, jų pakanka, bet reikėtų juos dėstyti kiek kitaip, pavyzdžiui, parodant ryšius tarp humanitarinių ir tiksliųjų mokslų. Gal galėtų filosofiją dėstyti matematikas?

 

IV kurso studentas Ivan humanitarinius dalykus norėtų matyti tik laisvai pasirenkamųjų dalykų sąraše. Pavyzdžiui, jis netgi laisvojo pasirinkimo dalykus rinkosi taip, kad jie sietųsi su jo pomėgiais, su studijuojama programa.

 

II kurso studentai (neprisistatė) kaip laisvai pasirenkamąjį dalyką rinkosi kūrybinių industrijų vadybą, finansinių sprendimų pagrindų ir kt. dalykus. Tačiau pasirinkti dalyką nėra lengva. Juk reikia susiderinti užsiėmimų laiką, o ir studijos nėra lengvos (trūksta specifinių žinių).

 

Mikalojus (IV k.) laisvo pasirinkimo dalykus siejo su savo pomėgiais: buvo ir matematinių dalykų, ir sporto.

 

 

Prof. R. Čiegis paprašė patikslinti, ar studentų padaryti laisvi pasirinkimai papildė žinių komplektą, ar jie atnešė apčiuopiamos naudos? Ar be socialinių dalykų būtumėte technomatematikai?

 

Vienas antrojo kurso studentas atsakymą formulavo taip: be socialinių ir humanitarinių dalykų bloko mes negalėtume sakyti, kad įgijome universitetinį išsilavinimą. Visi programos blokai yra svarbūs.

 

Vėliau prof. R. Čiegis užsiminė apie technomatematikos bakalauro studijų programoje atnaujintą technometrijos specializaciją. Tai technomatematikos programa, bet specializacijos dalykai pristato ekonominių skaičiavimų instrumentus, suteikia galimybę modeliuoti ekonominius procesus. Jei dabar reikėtų rinktis specializaciją, ar rinktumėtės technometriją?

 

Vyresniųjų kursų studentai pasisakė, kad sprendimo nekeistų – vėl rinktųsi matematinį modeliavimą.

 

Matematinės statistikos katedros vedėjas doc. K. Padvelskis pasitikslino, kaip diplome atsispindi pakraipa? Prof. R. Čiegis:

 

– Diplome specializacija niekaip neatsispindi. Tik priedėlyje pagal dalykus bus matyti studijuota pakraipa.

 

Prof. Belevičius studentų klausė, kadangi jie jau padarė savo pasirinkimą, kur įsivaizduoja save ateityje?

 

Andrius (IV k.) ateityje save mato mokytoju. Ivan – programuotoju.

 

Ketvirto kurso studentų nuomone studijų programoje tiek programavimo, tiek inžinerijos dalykų yra pakankamai. Tik reikia norėti visa įsisavinti, o dėstytojo vaidmuo auditorijoje greičiau turėtų būti kaip patarėjo.

 

Antrojo kurso studentų nuomone inžinerinių dalykų galėtų būti kiek daugiau. Tačiau nuvylė Bendrosios fizikos kursas, kuris svarbus tiek tolesnėms inžinerijos, tiek matematikos studijoms. Ten yra sąvokos, formulės, bet nėra bendro vientiso vaizdo, o štai Teorinės mechanikos kurse –viskas aišku.

 

Trečiojo kurso studentė pastebėjo, kad studijų programos tinklalapyje jie suranda visą būtiniausią informaciją. Studijuodami technomatematiką studentai gauna matematikos, inžinerijos ir informatikos pagrindus. Technomatematikos studijas ji rinkosi būtent dėl platumo.

 

 

Prof. R. Čiegis klausė studentų apie statistikos dalykų teikiamą naudą?

 

Studentų nuomone šie dalykai, kaip ir daugelis kitų, taip pat galėtų būti dėstomi taip, kad studentas matytų to dalyko vietą ir svarbą bendrame kontekste.

 

Andrius (IV k.) pastebi, kad dėstyme pasigenda pavyzdžių, tam tikros problemos suformulavimo, kad studentui būtų įdomiau dirbti, kad jis pats ieškotų sprendimo. Ivan (IV k.) mano, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti savarankiškai praktinei veiklai, pavyzdžiui, galėtų būti daugiau laboratorinių užduočių.

 

Viena iš susitikime dalyvavusi studentė pastebi, kad įstoja studijuoti labai skirtingi žmonės. Yra ir mažiau motyvuotų, neturinčių pakankamo studijoms mokyklinės matematikos žinių kiekio. Tokia situacija yra nelengva ir dėstytojams, nes pasirenkant paskaitų medžiagą, dėstymo tempą tenka laviruoti tarp skirtingo pasirengimo studentų poreikių.

 

Matematinio modeliavimo katedros doktorantas Andrej pastebėjo, kad ir suplanuotus kelis laboratorinius darbus atlieka ne visi studentai. Kas būtų, jei jų būtų daugiau?

 

Tačiau studentai domisi tam tikra mokslo sritimi, ieško medžiagos, bando įrodyti sudėtingesnius matematinius teiginius ir faktus. Mikalojus (IV k.) pasigenda matematinių olimpiadų, kurios buvo labai veiksmingas instrumentas mokykloje. R. Čiegis pasiūlė ketvirtakursiams surengti tokią matematinę olimpiadą pirmojo-antrojo kurso TM studentams, smagu būtų ir prizus įsteigti (gal dekanatas galėtų paremti?)

 

Teorinės mechanikos katedros vedėjas doc. D. Šešok pastebėjo, kad studentai dirba ne vien tik balui. Jie užduotis atlieka, nes jiems įdomu.

 

Pasak studentų padidinta stipendija galėtų būti stimulas siekti puikių studijų rezultatų kiekviename semestre, bet fakultete yra tik kelios vardinės stipendijos.

 

Apibendrindamas šios diskusijos mintis prof. R. Čiegis pastebėjo, kad visi: tiek programos rengėjai, tiek jos vykdytojai, tiek studentai, – mato, kad programoje sėkmingai realizuota trijų sričių jungtis, kad programa veikia. O matematikos žinių įgijimo specifika yra tokia, kad reikia laiko, kol tos žinios subręsta. Realiai tik III – IV kursuose studentas mato visumą, tada mes jau matome, kaip tie studentai pasikeitė. Gal kartais trūksta ir aktyvaus bendravimo tarp skirtingų kursų studentų, bendravimo su dėstytojais, reikėtų visiems aktyviau išnaudoti socialinių tinklų teikiamas galimybes, nes dabar TM programos Facebook'e draugais yra vos keli dėstytojai, dirbantys šioje programoje. Todėl surengtas šis susitikimas – pirmasis pokalbis. Jis buvo labai naudingas, tikimės, kad tokie susitikimai taps reguliariais.