Jūs esate čia: Pradžia» Programa

Studijų programa Technomatematika

 

Studijų sritis:  Fiziniai mokslai
Studijų kryptis:  Matematika
Studijų forma:  dieninė
Trukmė metais:  4
Bendra kreditų suma:  240
Kvalifikacinis laipsnis:  Matematikos bakalauras
  techmat

 

 

Technomatematikos studijų programa pirmiausia skirta ne vartotojų, o kūrėjų rengimui. Mes rengiame ne klasikinius reikalavimus atitinkančius matematikus, o taikomosios matematikos specialistus, kurie savo veikloje geba sieti matematikos, inžinerijos ir informatikos žinias bei jas taikyti įvairiose technologijų įmonėse, versle, moksle.

 

Šiandieniniame sparčiai kintančiame pasaulyje kiekvienas iš mūsų turime būti ne tik puikiais savo srities specialistais, bet ir gebėti naudotis kitų sričių pasiekimais. Juk inovacijos gimsta ten, kur susijungia kelių sričių pasiekimai. Technomatematikos studijų programa jungia verslą, mokslą ir technologijas, suteikia galimybes susipažinti su pažangiais šiuolaikiniais matematikos metodais.

 

Matematinio modeliavimo specializacija suteikia žinių, reikalingų įvairių taikomųjų uždavinių analizei, formuoja gebėjimą parinkti geriausius sprendimus. Studijuojami industrijos matematiniai modeliai, atliekami virtualūs eksperimentai, mokomasi vertinti ir kurti naujus skaičiavimams skirtus produktus, tobulinti jau sukurtus.

 

Technometrijos specializacijos suteikiamos žinios leidžia analizuoti, modeliuoti ir vertinti šalies ar įmonės ūkinius rodiklius. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir specialias kompiuterines programas, studentai susipažįsta su pagrindiniais matematiniais ekonominių rodiklių analizės metodais, mokosi sudaryti ir analizuoti ekonominės veiklos modelius, planuoti veiklą, kaupti ir analizuoti statistinę informaciją.

 

Baigę technomatematikos pirmosios pakopos studijų programą būsite ne tik įgiję taikomosios matematikos žinių, bet ir galėsite jas taikyti praktinėje veikloje, gebėsite bendrauti su kitų sričių specialistais. Gebėsite nuolatos mąstyti, susieti turimą informaciją su naujomis žiniomis, apibendrinti rezultatus ir pateikti argumentuotas išvadas.

 

Programos studijų dalykai skatina kūrybiškumą ir savarankišką veiklą, ugdo atsakomybės jausmą ir gebėjimą priimti sprendimus, analizuoti bei pateikti rezultatus, leidžia gilinti informacinių technologijų taikymo įgūdžius.

 

Matematikos, informatikos ir techniškųjų dalykų studijų derinys – unikali galimybė tobulinti save.

 

Studijų programoje numatytos dvi praktikos: pažintinė ir gamybinė. Praktikos – tai galimybė teorines žinias sieti su praktine veikla.

 

Technomatematikos studijų programos studentai praktikas atlieka įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse. Tai – įvairios informacinių technologijų ir verslo įmonės, draudimo bendrovės, logistikos, programinės įrangos kūrimo įmonės, LR ministerijos, socialinių partnerių Bentley Systems Europe B. V. filialas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, UAB "Synergium", UAB „Affecto Lietuva“ ir kt. Kai kurie studentai praktikas atlieka užsienyje, pavyzdžiui HSG-IMIT (Institut für Mikro- and Informationstechnik), Vokietijoje.

 

Sekdami pasaulines mokslo ir technikos raidos tendencijas rengiame specialistus atitinkančius šių dienų poreikius, nuolatos atnaujiname studijų programą ir siekiame, kad mūsų absolventai sėkmingai įsitvirtintų verslo, paslaugų, informacinių technologijų įmonėse, įvairiose valstybinėse įstaigose ir organizacijose, mokslo ir mokymo institucijose.

 

Mūsų parengtų specialistų pranašumas darbo rinkoje yra tas, kad jie geba derinti įgytas skirtingų sričių žinias, yra susipažinę su naujausiomis technologijomis, nebijo naujų iššūkių.