Diferencialinis skaičiavimas

 

Paskaitų konspektai:


2 savaitė. Skaičių aibės pdf.
3 savaitė. Skaičių sekos ir jų ribos. pdf.
4 savaitė. Funkcijos riba. pdf.
5 savaitė. Funkcijos tolydumas. pdf.
6 savaitė. Funkcijos išvestinė. pdf.
7 savaitė. Funkcijos diferencialas ir jo taikymai. pdf.
8 savaitė. Pagrindinės diferencialinio skaičiavimo teoremos.
9 savaitė. Bendroji vieno kintamojo funkcijos tyrimo schema.
10 savaitė. pdf
11 savaitė. pdf
12 savaitė. pdf
13 savaitė. pdf
14 savaitė. pdf