Diferencialinės lygtys

 

Paskaitų konspektai:

 

1 paskaita.Svarbiausios sąvokos pdf

 


2 paskaita.Paprasčiausios diferencialinės lygtys ir jų sprendimo metodai pdf

 


3 paskaita. Lygtys, suvedamos į homogegines DL. Pilnųjų diferencialų lygtys pdf

 


4 paskaita. Lygtys, pertvarkomos į lygtis su pilnaisiais diferencialais. Tiesinės diferencialinės lygtys pdf

 


5 paskaita. Tiesinių diferencialinių lygčių sprendimo būdai. Bernulio lygtis pdf

 


6 paskaita. Pirmosios eilės diferencialinės lygtys, neišspręstos išvestinės atžvilgiu. Aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys pdf

 


7 paskaita. Tarpinio atsiskaitymo pavyzdys pdf

 


8 paskaita. Tiesinės aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys pdf

 


9 paskaita. Tiesinės nehomogeginės aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys pdf

 


10 paskaita. Diferencialinų lygčių sistemos pdf

 

 


13 paskaita. Aukos plėšrūno matematinis modelis pdf

 

 

Laboratorinių darbų nurodymai:

 

1 laboratorinis darbas (Maple). pdf

 

1 laboratorinis darbas (Matlab). pdf

 

 

2 laboratorinis darbas (Maple). pdf

 

2 laboratorinis darbas (Matlab). pdf

 

 

3 laboratorinis darbas (Maple). pdf

 

3 laboratorinis darbas (Matlab). pdf

 

 

Pirmosios eilės diferencialinių lygčių tyrimas. pdf

 

 

Lotka Voltera modelio analizė. pdf

 

 

Savarankiško darbo užduotys:

 

1. pdf

 

2. pdf

 

3. pdf

 

 

Literatūros sąrašas:

 

1. pdf