Diferencialinės lygtys

 

Paskaitų konspektai:

 


Įvadinė paskaita. Skaidrės pdf

 

1 paskaita. Statistinio tyrimo organizavimas pdf

 

2 paskaita. Tyrimo duomenų tvarkymas. Įvairių ūkio rodiklių skaitinių charakteristikų skaičiavimas ir įvertinimas pdf

 

3 paskaita. Dinamikos eilutės ir jų analizė pdf

 

4 paskaita. Dinamikos eilučių išlyginimas. Trendai. Augimo kreivės pdf

 

5 paskaita. Prognozavimas pdf

 

6 paskaita. ARMA prognozavimo modelis pdf

 

7 paskaita. Ūkio rodiklių įvertinimo klausimai. Indeksai pdf