Technomatematikos savianalizės suvestinė

 

 

Siekiant tobulinti studijas ir vykdyti kokybės kontrolę vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta „Vykdomų studijų programų vertinimo metodika“ periodiškai atliekamas išorinis vykdomų studijų programų vertinimas. Studijų programas vertina tarptautinė ekspertų grupė. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, priimamas sprendimas dėl studijų programos akreditavimo. 2014 m. numatytas technomatematikos pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų vertinimas. Visą technomatematikų bendruomenę kviečiame susipažinti su vertinimui parengtais dokumentais.

 

Savianalizės suvestinių rengimo grupė.

 

 

Bakalauro studijų programos savianalizės suvestinė

 

Lietuviškas variantas.

 

Angliškas variantas.

 

 

 

Magistrantūros studijų programos savianalizės suvestinė

 

Lietuviškas variantas.

 

Angliškas variantas.