Pjezoelektrinio virpesių keitiklio modeliavimas

 

techmat
techmat
techmat
techmat
    Čia pateikiamas naujo tipo pjezoelektrinio virpesių keitiklio virtualusis modelis, skirtas kūnui pozicionuoti plokštumoje. Jo veikimo principas paremtas išilginių skersinių virpesių žadinimu. Mechaninėje sistemoje naudojamas atvirkštinis pjezo efektas leidžia transformuoti elektros energiją į mechaninę ir panaudoti ją išorinio objekto slenkamųjų ir sukamųjų judesių realizavimui.


Programinio paketo ANSYS pagalba skaičiuojamas įvairių pjezokeitiklio elektrinių ir mechaninių parametrų pasiskirstymas (1-4 testų pavyzdžiai).    


Be to, pateikiama paties pjezokeitiklio surinkimo pro­ce­so animacija.

Testų pavyzdžiai (paspauskite paveikslėlį, norint pažiūrėti animaciją)
 
techmat
techmat
techmat
techmat