Karjeros galimybės

 

  Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, mūsų specialistai dalyvauja Europos ir regioninio masto programose bei projektuose, skirtuose įvairių taikomųjų uždavinių sprendimui. Tam reikia aukštos kvalifikacijos specialistų ne tik informacinių technologijų srityse (duomenų bazių kūrimas, kompiuterinių tinklų instaliavimas bei priežiūra), bet ir tokiose srityse, kaip matematinis modeliavimas, skaitiniai algoritmai, specializuotų programinių paketų kūrimas. Toks specialistas dar privalo turėti pakankamai žinių jo specializavimuisi taikomojoje srityje (pvz., techninio dalyko, biotechnologijos) ir potencialą jas gilinti. „Technomatematikos“ magistrai turės ne tik aukštą matematiko taikytojo kvalifikaciją, bet ir susiformuos įgūdžius lanksčiai taikyti profesines žinias šiuolaikinių technologijų plėtros uždaviniams spręsti. Tai lemia jų studijų metu įgytas gebėjimas matyti struktūrines bendrybes visiškai skirtingose taikymų situacijose bei mokymosi metu išstudijuoti taikomųjų sričių dalykai. Tokie specialistai turi geras karjeros perspektyvas dėl didelės ir vis augančios paklausos Europos ekonominės erdvės darbo rinkoje, nepriklausomai nuo konjunktūros svyravimų.  

   Nors būsimųjų absolventų įsidarbinimo prognozių neįmanoma pagrįsti valstybiniais dokumentais ar mokslinėmis studijomis, vertinančiomis konkrečios specializacijos darbuotojų poreikį, vis dėl to turime pakankamai rimtų argumentų teigti, kad „Technomatematikos“ absolventai turės geras galimybes adekvačiai reaguoti į mokslo ir technikos plėtros tendencijas ir darbo rinkos pokyčius. Tai turėtų užtikrinti ne tik trijų perspektyvių mokslo sričių (matematikos, informatikos ir inžinerijos) žinios, savarankiškų tyrimų gebėjimai ir įgūdžiai, bet ir tikėtinas mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektoriaus, kuriam labai reikia tokių specialistų, augimas. Šį augimą prognozuoja ir ekspertai , teigdami, kad magistrų paklausa mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektoriuje turėtų augti ir, kad po 5 metų turintys magistro kvalifikacinį laipsnį sudarys apie 60 proc. visų sektoriaus užimtųjų.  

  Įgytas programos absolventų išsilavinimas leis jiems ne tik dirbti kvalifikuotą tyrėjo darbą techniškai orientuotuose mokslo bei gamybos įstaigose ar įmonėse bei aukštosiose mokyklose, bet ir tęsti studijas doktorantūroje.