Skaičiavimo metodai netiesinėje mechanikoje

 

Paskaitų konspektai


Mokslų klasifikavimas (schema) doc
1 tema. Tiesiniai mechanikos uždaviniai doc
2 tema. Netiesinio uždavinio samprata ir pavieniai atvejai doc
3 tema. Netiesinių uždavinių pavyzdžiai doc
4 tema. Plastiškumo teorijos pagrindai doc
5 tema. Netiesinio uždavinio formuluotė doc
6 tema. Netiesinis dinamikos uždavinys doc
7 tema. Netiesinio baigtinio elemento pagrindinės priklausomybės doc
8 tema. Geometriškai netiesiniai uždaviniai doc