Teorinė mechanika

 

Paskaitų konspektai:

1-2 paskaita. Pagrindinės statikos sąvokos pdf
3 paskaita. Jėgos projekcija į ašį plokštumoje pdf
4 paskaita. Jėgų pora, jėgų poros momentas pdf
5 paskaita. Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos pdf
6 paskaita. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos pdf
7 paskaita. Pagrindinės kinematikos sąvokos pdf
8 paskaita. Taško judėjimo aprašymo būdai pdf
9 paskaita. Standžiojo kūno kinematika pdf
10 paskaita. Kūno sukimasis apie nejudamąją ašį pdf
11 paskaita. Plokščiasis kūno judėjimas pdf
12 paskaita. Kūno taškų greičių analizinis skaičiavimas pdf
13 paskaita. Pagrindinės dinamikos sąvokos pdf
14 paskaita. Inercijos momentai pdf
15 paskaita. Dinamikos uždavinių apibrėžimai ir sprendimai pdf
16 paskaita. Kinetinės energijos teorema pdf