Taikomoji funkcinė analizė

 

Paskaitų konspektai:

1 paskaita. Realieji skaičiai pdf
2 paskaita. Kompaktiškos aibės ir jų savybės pdf
3 paskaita. Funkcijos ir jų savybės pdf
4 paskaita. Metrinių erdvių pagrindinės sąvokos pdf
5 paskaita. Aibės metrinėse erdvėse pdf
6 paskaita. Konvergavimas metrinėse erdvėse pdf
7 paskaita. Pilnosios metrinės erdvės pdf
8 paskaita. Metrinių erdvių papildymas pdf
9 paskaita. Tolydieji ir susitraukiantieji atvaizdžiai pdf
10 paskaita. Kompaktiškos aibės metrinėse erdvėse pdf
11 paskaita. Tiesinės normuotos erdvės pdf
12 paskaita. Tiesiniai operatoriai pdf
13 paskaita. Lebego erdvės pdf

 

 

Pratybos pdf

 

 

Mokomosios literatūros sąrašas pdf