Matematinio modeliavimo pagrindai

 

Paskaitų konspektai:

1 paskaita. Diferencialinės lygtys. Modeliavimas. Pradinys uždavinys. Pavyzdžiai pdf
2 paskaita. Energijos tvermės dėsnis. Jo taikymas šilumos laidumo lygties išvedimui pdf
3 paskaita. Paprasčiausi matematiniai modeliai ir pagrindinės matematinio modeliavimo sąvokos pdf
4 paskaita. Pagrindinės diferencialinių lygčių sąvokos pdf
5 paskaita. Kai kurių pirmosios eilės diferencialinių lygčių sprendimas pdf
6 paskaita. Aukštesniųjų eilių diferencialinės lygtys pdf
7 paskaita. Aukštesniųjų eilių tiesinės diferencialinės lygtys pdf
8 paskaita. Tiesinės homogeninės n-tos eilės lygtys su pastoviais koeficientais pdf
9 paskaita. Aukštesniųjų eilių tiesinės nehomogeginės diferencialinės lygtys su pastoviais koeficientais pdf
10 paskaita. Tiesinių diferencialinių lygčių sistemos pdf
11 paskaita. Diferencialinių lygčių taikymai svyravimams nagrinėti pdf